Menú
CA

Mallorca

Catalunya

Occitània

«La cultura oral dels paisatges culturals agraris de l’Euroregió Pirineus Mediterrània» és un projecte de la Euroregió Pirineus Mediterrània (convocatòria 2018) que s’inicià al maig de 2019 i finalitzarà al desembre de 2020. Amb el projecte volem documentar, posar en valor i donar a conèixer els elements immaterials lligats als processos de transformació paisatgística que han derivat dels canvis en l’agricultura i els processos productius.

El pressupost del projecte és de 27.000 €, 15.000 dels quals els aporta la Euroregió Pirineus Mediterrània, mentre que els 12.000 restants seran finançats pels tres socis, a raó de 4.000 € per entitat.


OBJECTIUS

1) Recuperar la memòria oral:

  • Adaptar i transferir una eina desenvolupada per l’IRMU per inventariar les manifestacions del patrimoni cultural immaterial a altres territoris.
  • Recollir informació sobre les transformacions en els paisatges culturals agrícoles a partir, bàsicament, de fonts orals.
  • Sistematitzar la informació recopilada de manera que sigui accessible a la ciutadania.

2) Comunicar i difondre els elements que configuren el patrimoni cultural immaterial de l’Euroregió:

  • Donar a conèixer el patrimoni cultural immaterial a les pròpies comunitats.
  • Comunicar la importància de l’Euroregió com a institució cohesionadora en matèria de cooperació cultural.
  • Atorgar una dimensió euroregional a les estratègies locals d’estudi i posada en valor del patrimoni.  

3) Cooperar i treballar en xarxa a nivell local i euroregional:

  • Promoure la creació d’espais de debat i d’intercanvi d’experiències, eines i mètodes de recerca i gestió entorn del patrimoni cultural immaterial en el marc de l’Euroregió.
  • Crear sinergies entre les administracions públiques i els actors del territori implicats.
  • Implicar la ciutadania en la gestió del patrimoni de cada territori.

4) Promoure la reflexió sobre el paper del patrimoni cultural immaterial com a motor de desenvolupament local sostenible i de cohesió social.

Paisatges agraris elegits

Mallorca

El Priorat, Catalunya

El Rayon de Rocafort, Occitània

Patrocinadors

Socis