Menú
CA

Inventari del patrimoni cultural immaterial de Mallorca

El patrimoni immaterial es defineix com «els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques, juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i qualsevol altre suport material vinculat als béns immaterials objecte de salvaguarda, com també els espais, els indrets i els itineraris culturals i naturals que hi són inherents, i que les comunitats, els grups i, en alguns casos, les persones reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural». 

Així mateix, són els consells insulars els encarregats de regular i d’impulsar aquesta salvaguarda, així com de donar a conèixer aquest patrimoni, fomentar-lo i investigar-lo.

L'inventari del patrimoni cultural immaterial de Mallorca s'ha iniciat amb les fitxes corresponents a la categoria d'activitats productives, processos i tècniques de l'àrea del Pla de Sant Jordi de Palma. Hem volgut documentar i valorar els oficis tradicionals de la comarca a través de les veus i del record de les persones que en són protagonistes.

Patrocinadors

Socis